İçeriğe atla

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu metinde büyük harf ile başlayarak kullanılan ve burada tanımlanmamış bütün kelimeler Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen anlamlara sahip olacaktır.

Bu Gizlilik Politikası metninin Türkçe dışındaki dilleri kullanıcılara kolaylık sağlanması amacıyla yazılmıştır. Bir uyuşmazlık halinde Türkçe metnin geçerli olacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Bir Türkiye şirketi olan Dropshipping Koçu verilerinizin korunması, gizliliğiniz ve bilgileriniz ile ilgili haklarınıza saygı duyar. Başka türlü belirtilmediği sürece bu Gizlilik Politikasına bağlantı verdiğimiz bir yerde Eğitimlerimizi kullandığınız zaman bu Gizlilik Politikası geçerli olur.

BU BELGE TARAFINIZ İLE DROPSHİPPİNG KOÇU ARASINDA YASAL BAĞLAYICILIĞI OLAN BİR SÖZLEŞMEDİR VE DROPSHİPPİNG KOÇU EĞİTİMLERİNİ KULLANARAK BU GİZLİLİK POLİTİKASININ HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

 1. Bize Doğrudan Sağladığınız Bilgiler

Dropshipping Koçu Müşterilerinden Eğitimleri ne şekilde kullandıklarına bağlı olarak sizden sizin hakkınızda çeşitli bilgiler toplayabilir. Bunların daha iyi anlaşılması adına aşağıdaki çeşitli örnekler verilmiştir:

İsim – Soyisim

Mail Adres,

Lokasyon Verileri

IP Adresiniz

Ödeme Bilgileri

1.2. Herkese Açık Bilgiler

Dropshipping Koçu Eğitmen’lerin bilgilerini, eğitim müfredatını Site içerisinde videolar ile Kullanıcılara sunabilir.

 1. Otomatik Yollar ile Topladığımız Veriler

Teknik ve Kullanım Verileri

Dropshipping Koçu Eğitimlerine eriştiğiniz zaman otomatik yollar ile bazı bilgiler toplarız. Bu bilgiler bir sınırlama olmaksızın şunları içerebilir:

Bilgisayarınız veya Mobil Cihazınız hakkında IP adresi, cihaz tipi, işletim sistemi tipi ve sürümü, benzersiz cihaz kimliği, tarayıcı, tarayıcı dili, alan ve diğer sistem bilgileri, platform tipleri (topluca “Teknik Bilgiler”) gibi teknik bilgiler.

Erişilen Eğitim, sayfalarda veya Eğitimlerde geçirilen süre, ziyaret edilen sayfalar, arama sorguları, tıklama verileri, Eğitimin kullanılan bölümleri, tarih ve saat ve Eğitimleri kullanımınız ile ilgili daha başka bilgiler (topluca “Kullanım Verileri”) dahil olmak üzere Eğitimler ile etkileşiminiz hakkında kullanım istatistikleri.

Size Ait Bilgiler ile bağlantıya sahip olabilecek olan bu Teknik Bilgiler ve Kullanım Verileri şunlar dahil olmak üzere sunucu günlük dosyaları ve izleme teknolojileri vasıtası ile toplanır: (a) tarayıcınızı veya mobil cihazınızı benzersiz şekilde tanımlamak veya tarayıcı ayarlarınıza bilgi depolamak üzere web sitelerinin Sizin bilgisayarınıza veya Mobil Cihazınıza gönderdiği çerezler ve (b) Eğitimleri kullanan ziyaretçilerin işlemlerini ölçmemize olanak veren küçük nesneler olan web işaretçileri.

Coğrafi Bilgiler: Tarayıcınızdan veya Mobil cihazınızdan alınan IP adresleri, IP adresi ile ilişkili olan şehir, eyalet ve/veya ülke gibi yaklaşık yerinizi belirlemek için kullanılabilir.

 1. Çerezler ve Veri Toplama Araçları

Birçok web sitesi ve uygulama tedarikçisi gibi Dropshipping Koçu da, (Google Analytics vb. Gibi bizim adımıza hareket edenler) Eğitimlerimize eriştiğiniz ve onları kullandığınız zaman sunucu günlük dosyalarını, ve çerezler, etiketler, ısı haritaları, komutlar, cihaz veya tarayıcı parmak izleri ve web işaretçileri (topluca “Veri Toplama Araçları”) gibi otomatik veri toplama araçlarını kullanabilir. Bazı durumlarda, bu yollar ile toplanan bilgiler ile Sizin verdiğiniz ve bu Gizlilik politikasında açıklanan şekilde bizim topladığımız diğer bilgiler arasında bağlantı kurarız. Bu Veri Toplama Araçları, Eğitimleri kullandığınız zaman Sizin tarayıcınızın gönderdiği bazı Teknik Bilgileri ve Kullanım Verilerini otomatik olarak izler ve toplar. Bazı durumlarda, bu Teknik Bilgileri ve Kullanım Verilerini Sizin hakkınızdaki diğer bilgiler ile ilişkilendiririz.

Çerezleri şunlar dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle kullanırız:

(a) Eğitimlerimizin kullanımını analiz etmek.

(b) Daha kolay oturum açmanızı sağlamak.

(c) Size daha sorunsuz bir kullanım sağlamak.

Ayrıca şu gibi nedenlerle web işaretçileri veya başka teknolojiler kullanabiliriz:

(d) Belli bir sayfanın ziyaret edilip edilmediğini Bizim bilmemizi sağlama.

 1. Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanırız

Dropshipping Koçu kullanımınız vasıtası ile topladığı bilgileri şunlar için kullanabilir:

Delaware yasalarının gerektirdiği veya izin verdiği şekilde;

Eğitimleri anlamak ve iyileştirmek ve yeni ürünler, Eğitimler ve özellikler geliştirmek;

Müşteri destek sorularına ve sorunlarına yanıt vermek ve anlaşmazlıkları çözümlemek;

Teknik bilgiler oluşturmak, incelemek, analiz etmek ve sağlamak;

Eğilimleri ve kullanıcı trafiğini analiz etmek ve kullanım bilgilerini izlemek;

Üçüncü taraf web sitelerinde veya mobil uygulamalarda Eğitimlerimizin reklamını yapmak

Kullanıcılarımızın, çalışanlarımızın, üçüncü tarafların, toplumun bireylerinin ve/veya Eğitimlerimizin güvenliğini ve/veya dürüstlüğünü korumak için yalnız kendi takdirimize göre gerekli veya zorunlu olduğunu başka bir yol ile belirlediğimiz şekilde;

Kullanıcılardan geri bildirim talep etmek.

 1. Size Ait Bilgileri Üçüncü Taraflara Ne Zaman ve Nasıl Veririz/Açıklayabiliriz

Eğitmen’in bilgileri Eğitim’leri pazarlamak amacı ile site içerisinde verilebilir. Bu bilgiler Site içerisinde video, künye, yazı şeklinde açıklanabilir.

 1. Bilgilerinizi Nasıl Güvende Tutarız?

Dropshipping Koçu Sizin paylaştığınız ve Bizim toplayıp sakladığımız verileri yetkisiz şekilde erişime veya yetkisiz olarak değiştirilmeye, açıklanmaya veya imha edilmeye karşı korumak için gerekli makul güvenlik önlemlerini almaktadır. Bu önlemler topladığımız ve sakladığımız verilerin hassasiyetine göre değişmektedir.

 1. Bilgilerinizin Kullanımı Hakkındaki Seçenekleriniz

Kullandığınız tarayıcı çerezleri veya başka türlerden yerel veri depolama yöntemlerini kontrol altında tutma olanağı verebilir. Mobil Cihazınız yer bilgilerinin veya daha başka verilerin nasıl toplanacağı ve paylaşılacağı veya bunların yapılıp yapılmayacağı hakkında tercihler sağlayabilir. Tarayıcınızın veya mobil cihaz işletim sisteminizin üreticileri tarafından sağlanan bu tercihler veya varsayılan ayarlar üzerinde Courself.co bir kontrole sahip değildir.

 1. Bilgilerinize Nasıl Ulaşılır ve Güncelleme Yapılır

Dropshipping Koçu'nun topladığı ve sakladığı Size ait bilgilere şu yollar ile erişebilir ve güncelleme yapabilirsiniz:

Herhangi bir zamanda Hesabınıza giriş yaparak ve Hesap bilgilerinizi güncelleyerek doğrudan Dropshipping Koçu sağladığınız bilgileri güncelleyebilirsiniz. Dropshipping Koçu'nunÜçüncü Taraf bir Platformdan veya Mobil bir Cihazdan Sizin hakkınızda aldığı bilgileri yönetmek için Üçüncü Taraf Platform veya Mobil Cihaz tedarikçisi tarafından verilen talimatları izleyerek bilgilerinizi güncelleyin ve gizlilik ayarlarınızı değiştirin. Dropshipping Koçu’nun Üçüncü Taraf bir Platformdan veya Mobil bir Cihazdan bilgilerinizi aldıktan sonra bu bilgiler Courself.co tarafından bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde depolanır ve kullanılır.

 1. Bu Gizlilik Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu Gizlilik Politikasında maddi bir değişiklik yaptığımız zaman E posta vasıtası ile veya web sitemizde duyurulan bildirim yolu ile ve geçerli yasanın gerekli tuttuğu şekilde size bildirimde bulunacağız. Başka türlü belirtilmediği sürece değişiklikler yayınlandıkları gün yürürlüğe girecektir.

Geçerli yasanın izin verdiği şekilde, bir değişikliğin geçerlilik tarihinden sonra Eğitimleri kullanmaya devam etmeniz halinde söz konusu erişim ve/veya kullanım, değiştirilen hali ile bir sözleşmeye uymayı ve Gizlilik Politikası ile bağlı olmayı zımnen kabul ettiğiniz şeklinde değerlendirilecektir. Değiştirilen Gizlilik Politikası daha önceki tüm Gizlilik politikalarının yerine geçer. Bu nedenle, Eğitimleri her kullandığınızda bu Gizlilik Politikasını incelemenizi tavsiye ederiz. Bizim İsteğimiz Üzerine, bu Gizlilik Politikasını ve herhangi bir Üçüncü Taraf Platformu vasıtası ile ortaya konan veya temin edilen diğer tüm politikaları veya sözleşmeleri kabul edeceğiniz veya bunların elektronik olmayan bir şeklini imzalayacağınızı onaylıyorsunuz.

 1. Uluslararası Operasyonlar: ABD ve AB Dışındaki Kullanıcılar için Bir Not

Dropshipping Koçu, Eğitimlerimizin ziyaretçileri ve Kullanıcılar hakkında Türkiye Cumhuriyetinde bulunan sunucularda bilgi depolar. Eğitimlerimizi kullanmakla, bilgilerinizin Türkiye Cumhuriyeti içinde depolanmasına onay veriyorsunuz. Eğitimleri Türkiye Cumhuriyeti dışından kullanmanız halinde gönderdiğiniz verilerin ve kişisel bilgilerin Türkiye Cumhuriyeti veya başka ülkeler içinde bulunan sunuculara aktarılarak orada depolanacağını bilmelisiniz. Türkiye Cumhuriyetinin ve/veya başka ülkelerin veri koruma ve diğer yasaları Sizin ülkenizdekiler kadar geniş kapsamlı olmayabilir.

Çerez ve kişisel veri kullanımımız hakkında sorularınız varsa bize e-posta gönderin.

 • Tüm hakları saklıdır. © Dropshipping Koçu 2023
Drawer Title
Coupon
benzer ürünler